dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.      

Nhữ Ngọc Cương

Hiệu trưởng

2.      

Phạm Đình Hà

Hiệu phó

3.      

Doãn Thị Đạt

Tổ trưởng

4.      

Vũ Thị Thêu

GV

5.      

Lê Thị Oanh

GV

6.      

Lê Bách Ngọc

GV

7.      

Phạm Thị Nga

GV

8.      

Nguyễn Văn Nam

GV

9.      

Lê Văn Đang

GV

10.  

Vũ Xuân Tính

GV

11.  

Vũ Hữu Thưởng

GV

12.  

Vũ Thị Hường

GV

13.  

Dương Thị Hà

GV

14.  

Lê Thị Thanh Thuỷ

Tổ trưởng

15.  

Nguyễn Văn Luyện

GV

16.  

Bùi Thị Liên

GV

17.  

Đào Huy Trung

GV

18.  

Phạm Thị Huyền

GV

19.  

Vũ Thành Đạt

GV

20.  

Bùi Đức Bắc

GV

21.  

Phạm Thị Thu Hương

Tổ phó

22.  

Vũ Thị Hợp

GV

23.  

Trần Thị Quyên

GV

24.  

Hoàng Ngọc Tân

GV

25.  

Bùi Như Nghĩa

Tổ trưởng

26.  

Vũ Thị Loan

Văn thư

27.  

Ngô Thị Hà

Kế toán

28.  

Vũ Thị Mỹ

Y tế

29.  

Vũ Kim Tuyên

Đồ dùng

30.  

 

 

31.